Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

Eurizon Fund

Vzajemni skladi Eurizon Fund (EF) omogočajo naložbe z različnimi strategijami v različne svetovne trge. V naši ponudbi imamo 14 vzajemnih podskladov krovnega sklada Eurizon Fund s sedežem v Luksemburgu.

  • možnost zavarovanja pred valutnim tveganjem - sklad z oznako RH,
  • 5 delniških skladov, 2 mešana sklada, 5 obvezniških skladov, 2 denarna sklada,
  • različne naložbene politike, ki so globalno ali geografsko usmerjene,
  • različne naložbene strategije.
   

Eurizon Fund Bond Corporate EUR - R

Sklad vlaga predvsem v visoko in srednje kakovostne (»naložbeni razred«) dolžniške in njim sorodne instrumente, ki jih izdajo zasebne družbe iz katere koli države in so izražene v evrih.

VEČ

Eurizon Fund Cash EUR - R

Sredstva se nalagajo izključno v vrednostne papirje obvezniške ali denarne narave, z bonitetno oceno »A« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »A2« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Bond High Yield - R

Sklad vlaga predvsem v različne dolžniške in z dolgom povezane instrumente, izdane s strani zasebnih družb v kateri koli državi in denominirane v kateri koli valuti, vključno z instrumenti nižje kakovosti (»špekulativni razred«). Naložbe v instrumentih, ki niso izraženi v evrih, se zavarujejo pred splošnimi tveganji.

VEČ

Eurizon Fund Sustainable Global Equity - R

Sklad v glavnem vlaga v lastniške in njim sorodne instrumente vseh vrst, ki kotirajo na reguliranih mednarodnih trgih. Naložbe so izbrane na podlagi metode ocenjevanja, poleg finančnih tudi okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) kriterijih, z namenom izbrati določeno število deležev družb za vsako geografsko območje (Združene države Amerike, Evropa in Azija), katerih konkurenčne prednosti bi bile dolgotrajne.

VEČ

Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE - R

Sredstva tega podsklada se nalagajo samo v obvezniške vrednostne papirje ali vrednostne papirje denarnega trga z bonitetno oceno nad ali enako »A« (klasifikacija po agenciji Standard and Poor’s) ali »A2« (klasifikacija agencije Moody’s).

VEČ

Eurizon Fund Absolute Prudent - R

Sklad nalaga večinoma v denarna sredstva, dolžniške in lastniške inštrumente, njihova razporeditev pa se lahko spreminja s časom, in sicer glede na finančne in tržne ocene ter makro/mikroekonomske nadaljnje možnosti. Naložbe v delnice so omejene na največ 20 % čistega premoženja podsklada.

VEČ

Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 - A

Sredstva tega sklada se nalagajo pretežno v denarne in obvezniške instrumente izdane s strani vlad, njihovih agencij in javnih organov, z bonitetno oceno »investment grade«. Povprečna dospelost finančnih instrumentov ni daljša od enega leta.

VEČ

Eurizon Fund Bond Flexible - R

Sklad vlaga večinoma v obveznice ali z obveznicami povezane finančne inštrumente vseh vrst, izraženih v evrih ali v drugih valutah, ter v instrumente denarnega trga.

VEČ

Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, zamenljive v delnice, in katerikoli drug vrednostni papir, ki je vezan na delnice izdajateljev na Kitajskem, kotira na borzah vrednostnih papirjev na Kitajskem oziroma se z njim trguje na drugem organiziranem trgu na Kitajskem.

VEČ

Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R

Sredstva se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, zamenljive v delnice, in v katerekoli druge vrednostne papirje, vezane na delnice izdajateljev manjše in srednje velikosti iz evropskih držav, s katerimi se kotira na borzah vrednostnih papirjev oziroma se z njimi trguje na drugem organiziranem trgu v evropskih državah.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v finančne instrumente vrednostnih papirjev denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R

Sredstva tega podsklada se v glavnem nalagajo v lastniške in njim sorodne instrumente vseh vrst, ki kotirajo na reguliranih mednarodnih trgih. Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov.

VEČ

Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH

Sredstva tega podsklada se v glavnem nalagajo v lastniške in njim sorodne instrumente vseh vrst, ki kotirajo na reguliranih mednarodnih trgih. Naložbe se izbirajo s ciljem izgradnje raznolikega portfelja z uravnoteženim tveganjem, pri čemer načeloma prevladujejo delnice, pri katerih so pričakovana manjša nihanja donosov.

VEČ

Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R

Sklad neposredno ali prek kompleksnih (izvedenih) instrumentov nalaga v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente, ki jih izdajajo državni organi ali zasebna podjetja, ter tudi blago. Skupna izpostavljenost delniškim naložbam ne presega 70 % čistega premoženja podsklada.

VEČ

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL

Sklad nalaga vsaj 45 % vseh sredstev v delnice in z njimi povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. Preostala sredstva so naložena v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente visoke in srednje kakovosti.

VEČ

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R

Sklad nalaga vsaj 45 % vseh sredstev v delnice in z njimi povezane instrumente, ki kotirajo na organiziranem trgu v Evropi in/ali Združenih državah Amerike. Preostala sredstva so naložena v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente visoke in srednje kakovosti.

VEČ

Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice,  obveznice, zamenljive v delnice, ki so jih izdali izdajatelji v Hongkongu in na celinski Kitajski ali kotirajo na borzi vrednostnih papirjev v Hongkongu in na celinski Kitajski ali se z njimi trguje na drugem organiziranem trgu v Hongkongu in v celinskem delu Kitajske.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Long Term - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB-« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term - R

Sredstva tega sklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarne ali obvezniške narave, denominirane v evrih, z bonitetno oceno »BBB-« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Standard and Poor’s oziroma »Baa3« ali višjo bonitetno oceno po klasifikaciji agencije Moody’s.

VEČ

KAKO IZBRATI PRAVI SKLAD?

OBIŠČITE NAŠE SVETOVALCE IN SKUPAJ BOMO IZBRALI INVESTICIJSKE REŠITVE PO VAŠI MERI.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA POSVET

Orodja

Spremljanje naložb

Kakšne donose bi lahko dosegli z vloženim zneskom in koliko sredstev morate vložiti, da bi lahko dosegli svoj finančni cilj?

Tečajnica vzajemnih skladov

Spremljajte dnevno gibanje vrednosti enot premoženja za vzajemne sklade Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Franklin Templeton Investment Fund. 

Spremljanje naložb

Naši finančni svetovalci budno spremljajo vaše naložbe in jih po potrebi prilagajajo vašim finančnim načrtom.

Obvestila vlagateljem

Obvestilo za lastnike enot sklada Eurizon Fund
26.11.2019
Obveščamo vas o prestrukturiranju depozitarja in osrednjega skrbnika sklada Eurizon Fund.
Obvestilo o odpovedi Pogodbe o plačevanju z American Express karticami
25.11.2019
Obveščamo vas, da bomo zaradi sprememb v zakonodaji prekinili dogovor o sprejemanju American Express kartic med Banko Intesa Sanapolo d. d. in družbo American Express.
Odprtje prenovljene poslovalnice v Izoli
14.11.2019
Poslovalnica Izola v Drevoredu 1. maja 5, ki je bila zaprta zaradi obnove, bo v ponedeljek, 18. novembra 2019, znova odprla svoja vrata.
Odprtje prenovljene poslovalnice v Izoli
14.11.2019
Poslovalnica Izola v Drevoredu 1. maja 5, ki je bila zaprta zaradi obnove, bo v ponedeljek, 18. novembra 2019, znova odprla svoja vrata.
Obvestilo o združitvi dveh skladov družbe Franklin Templeton Investment Fund
12.11.2019
Uprava družbe za upravljanje Franklin Templeton Investment Funds se je odločila za združitev skladov s pripojitvijo sklada FTIF - Templeton Thailand Fund k skladu FTIF – Templeton Asian Growth Fund.
Nedelovanje bankomata na Škofijah
06.11.2019
Bankomat na Škofijah zaradi poškodovanja ne deluje.
Apple Pay zdaj na voljo našim komitentom
05.11.2019
Kot prva slovenska banka vam predstavljamo težko pričakovano novost.
Napovedujemo novo obliko mobilnega plačevanja
29.10.2019
Strankam Intese Sanpaolo Bank bo že kmalu na voljo nova oblika mobilnega plačevanja.
Poskrbite za svojo kibernetsko oz. računalniško varnost
09.10.2019
Preverite, kako lahko spremenite svoje vsakodnevno vedenje in kako prepoznate tveganja, ki jih prinašajo nove tehnologije.
Poskrbite za svojo kibernetsko oz. računalniško varnost
09.10.2019
Preverite, kako lahko spremenite svoje vsakodnevno vedenje in kako prepoznate tveganja, ki jih prinašajo nove tehnologije.
Sprememba obrestnih mer za pozitivna sredstva na TRR v valuti HRK in SEK
01.10.2019
S 1. januarjem 2020 se spremeni višina nominalne letne obrestne mere za pozitivna sredstva na transakcijskem računu v valutah HRK in SEK.
Sprememba obrestnih mer za pozitivna sredstva na TRR v valuti HRK in SEK
01.10.2019
S 1. januarjem 2020 se spremeni višina nominalne letne obrestne mere za pozitivna sredstva na transakcijskem računu v valutah HRK in SEK.
Policija opozarja na (ponovno) povečan pojav spletnih goljufij
23.09.2019
Na policiji ugotavljajo, da so slovenske družbe in organizacije v zadnjem obdobju ponovno tarča spletnih goljufov.
Sprememba tarife za gotovinsko poslovanje pravnih oseb in zasebnikov
20.09.2019
Obveščamo vas, da se s 1. oktobrom 2019 v Tarifi Banke Intesa Sanpaolo d. d. spremenijo nekatera nadomestila.
Brezstična plačila brez vnosa številke PIN do 25 evrov
20.09.2019
Obveščamo vas, da se bo z 18. oktobrom 2019 spremenila zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Visa in Mastercard, in sicer s 15 evrov na 25 evrov.
Brezstična plačila brez vnosa številke PIN do 25 evrov
20.09.2019
Obveščamo vas, da se bo z 18. oktobrom 2019 spremenila zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Visa in Mastercard, in sicer s 15 evrov na 25 evrov.
Začasna selitev poslovalnice Izola zaradi prenove
20.09.2019
Obveščamo vas, da bo poslovalnica Izola od vključno 21. septembra 2019, zaradi prenove preseljena na začasno lokacijo na Plenčičevi ulici 6 v Izoli.
Začasna selitev poslovalnice Izola zaradi prenove
20.09.2019
Obveščamo vas, da bo poslovalnica Izola od vključno 21. septembra 2019, zaradi prenove preseljena na začasno lokacijo na Plenčičevi ulici 6 v Izoli.
V ponudbi novi vzajemni skladi Eurizon
17.09.2019
V pestro ponudbo skladov Eurizon smo dodali tri nove sklade. Med njimi je nov delniški sklad EF Sustainable Global Equity, ki vlaga v trajnostno naravnana podjetja.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada Eurizon Fund o spremembah pri treh podskladih
20.06.2019
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Fund obvešča vlagatelje o spremembah pri skladih Eurizon Fund – Treasury EUR T1, Eurizon Fund – Treasury USD in Eurizon Fund – Absolute Prudente.
Izvajanje plačil v času velikonočnih praznikov
08.04.2019
Na veliki petek, 19. aprila 2019, bo banka izvrševala le interne plačilne transakcije (plačila med računi komitentov znotraj banke). Ostale plačilne transakcije (plačila na drugo slovensko banko, čezmejna plačila in plačila v tretje države), prejete 19. aprila 2019, bodo izvršene prvi naslednji delovni dan, to je v torek, 23. aprila 2019.
Prenehanje trženja skladov Franklin Templeton Investment Fund v Sloveniji
06.12.2018
Družba za upravljanje Franklin Templeton International Services S.A. bo s 1. januarjem 2019 prenehala s trženjem oziroma prodajo enot premoženja skladov Franklin Templeton Investment Fund v Sloveniji.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada Eurizon Fund o spremembah pri nekaterih podskladih
11.06.2018
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Fund obvešča vlagatelje o spremembah pri nekaterih podskladih. Pri podskladu Eurizon Fund – Cash EUR se spremenijo naložbeni cilji, referenčni indeks in omejitev tveganja.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada Eurizon Fund o spremembi referenčnega indeksa
17.11.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Fund obvešča vlagatelje o spremembi Referenčnega indeksa za podsklad Eurizon Fund – Absolute prudente.
Obvestilo imetnikom enot premoženja sklada "Eurizon Manager Selection Fund" o spremembi poslovnega leta
04.10.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnega sklada Eurizon Manager Selection Fund obvešča vlagatelje o spremembi poslovnega leta sklada Eurizon Manager Selection Fund.
Obvestilo o združitvi s pripojitvijo dveh podskladov krovnega sklada Eurizon Fund družbe za Upravljanje Eurizon Capital S.A.
31.08.2017
Upravni odbor družbe Eurizon Capital S.A., družbe za upravljanje krovnih skladov Eurizon Fund in Rossini Lux Fund se je odločil za združitev s pripojitvijo naslednjih podskladov ...
Sprememba podskladov krovnega sklada Eurizon EasyFund
06.02.2017
Upravni odbor družbe za upravljanje Eurizon Capital S.A. krovnega sklada Eurizon EasyFund se je odločil za nekatere spremembe pri podskladih krovnega sklada, ki se bodo izvršile v februarju 2017.
Obvestilo o deregistraciji podskladov krovnega sklada družbe za upravljanje Franklin Templeton Investments S.A.
06.01.2017
Družba za upravljanje Franklin Templeton Investments S.A. je s 1.1.2017 izvedla deregistracijo in prenehala s trženjem oz. prodajo enot premoženja naslednjih podskladov v Sloveniji ...